طراحی بروشور که به آن دفترک یا کتابچه کاغذی چند صفحه‌ای نیز گفته می‌شود، به معنای طراحی یک کتابچه است که فرصت تبلیغ یک محصول یا خدمت را در چندین صفحه به شما می‌دهد. بروشور را می‌توان یک ابزار بسیار مهم در تبلیغات و بازاریابی محیطی دانست. دیزاین بروشور می‌تواند در چند لت (چند برگه) صورت بگیرد. در بروشور یک محصول برای تبلیغ آن می‌توانید از ویژگی‌ها و استفاده از مزایای آن محصول بگویید تا مصرف کننده را به استفاده از محصول یا خدمات خود بیشتر ترغیب کنید.

5/5 - (1 امتیاز)