طراحی پاکت نامه به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یک پاکت نامه برای نامه نگاری‌های رسمی با کمک خدمات گرافیکی طراحی می‌شود. دیزاین پاکت نامه بسته به نوع نامه و استفاده‌ای که از آن می‌شود، متفاوت است. اهمیت اصلی در طراحی پاکت نامه، این است که مناسب نیازها و با توجه به جزئیات باشد و قابلیت استفاده و شناسایی آسان را فراهم کند.

5/5 - (1 امتیاز)