قرارداد طراحی لیبل را قانونی و با بندهای لازم و ضروری از اینجا دانلود کنید. در قرارداد طراحی برچسب محصول بندهای مختلفی باید آورده شود تا جلوی هرگونه سو استفاده برای دو سوی کار گرفته شود.

5/5 - (1 امتیاز)