طراحی بسته بندی فلافل از مهم‌ترین اقداماتی است که تولید کنندگان فلافل باید به آن توجه داشته باشند. یک بسته بندی مناسب برای فلافل می‌تواند در میان دیگر برندها محصول را مناسب و حرفه‌ای نشان بدهد. در ساخت بسته بندی محصول فلافل توجه کردن به رعایت قوانین طراحی بسته بندی و همچنین درج اطلاعات محصول که برای مشتری، لازم و ضروری است.

قیمت طراحی بسته بندی فلافل

قیمت طراحی بسته بندی فلافل از رنج قیمتی 5.000.000 تومان تا 8.000.000 تومان است.

نرخ طراحی بسته بندی فلافل به موارد همچون گزینه‌های زیر بستگی دارد.

  1. متریال باکس فلافل
  2. کیفیت بسته بندی فلافل
  3. سابقه شرکت طراحی بسته بندی
  4. ساختار جدید یا آماده برای بسته بندی
  5. سختی یا آسونی طرح انتخاب شده

5/5 - (3 امتیاز)