قیمت تولید محتوا بر اساس تعداد کلمه تعیین می‌شود و قیمت هر کلمه 200 تومان است. یعنی اگر محتوایی به میزان 500 کلمه بنویسید، درآمد حاصل از آن 100 هزار تومان است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این حقوق به مهارت و تخصصی که محتوا نویس در نوشتن دارد نیز وابسته است. در هزینه تولید محتوا سابقه کاری، زبان محتوا، کاربردی بودن محتوا، کیفیت محتوا، نوع محتوا و تعداد کلماتی که نوشته شده موثر است.

5/5 - (2 امتیاز)