تعرفه طراحی اوراق حسابداری با سفارش آن به شرکت تبلیغات میانبر بین دو میلیون تومان تا دوازده میلیون تومان است. باتوجه به این که نوع این اوراق چگونه باشد و از چه المان های گرافیکی در دیزاین اوراق حسابداری استفاده شده باشد، هزینه متغیر است. شرکت ما دستمزد دیزاین را به اندازه مقرون به صرفه ای نسبت به رقبا تعیین کرده است و شما با خدمات ما بهترین اوراق حسابداری را خواهید داشت.

عوامل تاثیر گذار بر نرخ طراحی اوراق حسابداری

در قسمت بالا اگر مشاهده کنید می‌بینید هزینه دیزاین اوراق حسابداری در یک بازه نرخ گفته شده است، باید گفت که دیزاین اوراق حسابداری به المان‌‌های مختلفی بستگی دارد بر همین اساس نمی‌توان دستمزد دقیقی برای آن بیان کرد. همچنین تعرفه طراحی گرافیکی نیز به مواردی زیادی بستگی دارد؛ به طور کلی موارد تاثیر گذار بر اجرت طراحی اوراق حسابداری شامل زیر است:

  1. تعداد اوراق حسابداری
  2. موکاپ اوراق حسابداری
  3. جنس اوراق حسابداری
  4. تخصص فرد
  5. سابقه مجموعه
  6. دشواری و پیچیدگی در طراحی
نوع طراحیحداکثر زمان طراحیتعداد اتود – ویرایشقیمت
صورتحساب3 روز3 – 22.000.000
رسید انبار3 روز3 – 22.100.000
فیش حقوقی3 روز2 – 32.600.000
قبض رسید4 روز2 – 33.000.000
صدور چک4 روز2 – 33.200.000
5/5 - (3 امتیاز)