طراحی بدنه وسایل نقلیه عمومی ترفندی برای تبلیغات محیطی و گسترده در سطح شهر است. با طراحی تبلیغات بر روی بدنه وسایل نقلیه مانند اتوبوس‌های شهری، روزانه صدها نفر تبلیغ شما را خواهند دید. اگر فکر می‌کنید اجاره بیلبورد هزینه سنگینی دارد با هزینه کمتری نسبت به طراحی بیلبورد، می‌توانید طراحی تبلیغاتی خود را بر روی بدنه وسایل نقلیه انجام دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع‌به خدمات طراحی گرافیک با شرکت میانبر تماس بگیرید.