قرارداد طراحی گرافیک قراردادی است که شرکت ارائه دهنده خدمات گرافیک یا طراح گرافیست با کارفرما منعقد می‌کند. این قرارداد، یک قرارداد رسمی است و همه موارد باید در آن به صورت درست قید شود. یکی از نشانه های معتبر بودن یک شرکت طراحی گرافیک، بستن قرارداد رسمی و قابل پیگیری پیش از شروع به کار است. استودیو میانبر برای تمامی خدمات گرافیکی خود اقدام به بستن قرارداد رسمی با کارفرما می‌کند.

5/5 - (1 امتیاز)