طراحی لیبل پوشاک و لباس به صورت تخصصی و با کیفیت بالا. لباس‌ها به دلیل آن که در بسته بندی دید مناسبی ندارد، کارفرماها از ثبت سفارش طراحی لیبل استفاده می‌کنند. در حال حاضر کمتر لباسی را می‌توانید مشاهده کنید که بسته بندی شده باشد اما تمامی لباس‌ها دارای لیبل خاص خود است که به نوعی شناسنامه لیبل به حساب می‌آید.

5/5 - (2 امتیاز)