قیمت طراحی دفترچه راهنما از سوی استودیوی دیجیتال میانبر میان 3.900.000 تومان تا 12.000.000 تومان معین شده است. برای مشخص شدن نرخ واقعی باید تعداد طراحی‌های دفترچه راهنما مورد نیاز برای صفحات و سبک دیزاین مشخص شود. طرحی همگام با مد روز برای دفترچه راهنمای محصول دیزاین خواهیم کرد. همچنین جالب است بدانید که در این رابطه قیمت طراحی کتاب نیز شامل تخفیف است.

عوامل موثر در تعرفه طراحی دفترچه راهنما

پارامترهای گوناگونی وجود دارد که در نرخ طراحی گرافیکی دفترچه راهنما تاثیرگذار است:

نوع طراحیمدت زمان طراحیتعداد اتود – ویرایشقیمت – تومان
دفترچه راهنمای گلاسه6 روز2 – 16.000.000
دفترچه راهنمای کرافت10 روز2 – 27.000.000
دفترچه راهنما کاغذ تحریر7 روز 2 – 35.000.000
5/5 - (4 امتیاز)