طراحی بسته بندی بذر یا تخم گیاهان برای حفظ کیفیت بذر و حمل و نقل آسان‌تر آن انجام می‌شود. بسته بندی کردن بذر گیاهان باعث می‌شود که فروش بذر نیز راحت‌تر انجام شود و خریدار در زمان حمل و نقل دچار مشکل نشود. از آنجایی که رسیدن رطوبت به بذر گیاه باعث خرابی آن می‌شود در زمان ساخت بسته بندی طراح بسته بندی باید به این مورد توجه کافی داشته باشد.

استودیو دیجیتال مارکتینگ

شرکت گرافیکی

شرکت طراحی جعبه

طراحی بسته بندی محصولات گلخانه‌ای

5/5 - (2 امتیاز)