قیمت طراحی پیکتوگرام بین 2.500.000 تومان تا 6.000.000 میلیون تومان است و این قیمت وابسته به ظرافتی که در طراحی آن بکار می‌رود متغیر است. باید در نظر داشت که زمان آماده شدن دیزاین پیکتوگرام چه قدر است و آیا طراحی ایجاد شده توانسته است رضایت کارفرما را به دست بیاورد؟ اینها همه عواملی هستند که بر روی هزینه طراحی پیکتوگرام تاثیر می‌گذارند. با سفارش طراحی پیکتوگرام از میانبر بهترین پیکتوگرام را خواهید داشت.

نوع طراحیمدت طراحیتعداد اتود – ویرایشقیمت – تومان
قیمت طراحی یک عدد پیکتوگرام حرفه‌ای1 تا 3 روز کاری2 – 3500/000 تومان
طراحی پیکتوگرام حرفه‌ایپک 6 عددی یا بیشتربسته به تعداد تعیین می‌شوداز 2.500.000 تومان به بالا

موارد تاثیر گذار در تعرفه طراحی نماد

طراحی آیکن از زیر مجموعه‌های گرافیک است. بهای طراحی پیکتوگراف با هزینه طراحی گرافیک رابطه دو سویه دارد. نرخ طراحی پیکتوگرام به موارد مختلفی مانند گزینه‌های زیر بستگی دارد:

4.7/5 - (4 امتیاز)