قیمت طراحی تابلو فروشگاهی در حالت استفاده از خدمات استودیو میانبر بین 6.000.000 تومان الی 14.000.000 تومان است. نرخ این خدمت در سطح خوبی تعیین شده است و بستگی به ویژگی هایی دارد که برای طراحی و ساخت تابلو فروشگاهی مدنظر دارید. تعداد رنگ های به کار رفته و کیفیت المان های تبلیغاتی از مواردی هستند که در هزینه تابلو موثر هستند. قیمت عکاسی برای ساخت تابلوی فروشگاهی مورد دیگری است تاثیر دارد.

5/5 - (2 امتیاز)