قیمت طراحی تابلو فروشگاهی در حالت استفاده از خدمات استودیو میانبر بین 6.000.000 تومان الی 14.000.000 تومان است. نرخ این خدمت در سطح خوبی تعیین شده است و بستگی به ویژگی هایی دارد که برای طراحی و ساخت تابلو فروشگاهی مدنظر دارید. تعداد رنگ های به کار رفته و کیفیت المان های تبلیغاتی از مواردی هستند که در هزینه تابلو موثر هستند. قیمت عکاسی برای ساخت تابلوی فروشگاهی مورد دیگری است تاثیر دارد.

عوامل موثر در تعرفه طراحی تابلو فروشگاهی

پارامترهای زیادی وجود دارد که در نرخ نهایی طراحی گرافیک برای تابلو فروشگاهی تاثیرگذار است:

نوع طراحیمدت زمان طراحیتعداد اتود – ویرایشقیمت
چلنیوم5 – 7 روز3 – 410.000.000
پلاستیک4 – 6 روز3 – 59.000.000
فلزی6 – 8 روز3 – 29.200.000
رینگی5 – 9 روز3 – 46.400.000
استیل2 – 5 روز3 – 66.000.000
5/5 - (3 امتیاز)