قیمت طراحی هویت بصری از 15.000.000 تومان تا 100.000.000 تومان می‌تواند متفاوت باشد. توجه داشته باشید که وابسته به خدماتی که در حوزه هویت بصری نیاز دارید، تعرفه طراحی هویت بصری می‌تواند متفاوت باشد. عوامل مختلفی می‌تواند در هزینه دیزاین هویت بصری تاثیر گذار باشد که از جمله این موارد می‌توان به کیفیت کاری شرکت دیزاین گرافیک، نوع خدمت درخواستی و… این هزینه می‌‌تواند متغیر باشد، در صورتی که نیاز به خدمات طراحی هویت بصری دارید، کافی است با شرکت تبلیغاتی میانبر تماس حاصل کنید.

عوامل تاثیرگذار در هزینه طراحی هویت بصری

موارد و پارامترهای زیادی در بهای دیزاین هویت بصری تاثیر گذار است از جمله مهم‌ترین مواردی که در تعرفه دیزاین گرافیک و هویت بصری اثرگذار است موارد زیر است:

نوع طراحیمدت زمان طراحی – روزتعداد اتود – ویرایشقیمت – تومان
فرم اداری73-46.000.000
لوگو63-410.000.000
پالت رنگی53-49.000.000
اوراق اداری83-48.000.000
5/5 - (5 امتیاز)