طراحی محصول فرآیند است که در آن پس از ایده پردازی و خلق ایده برای ایجاد یک محصول، بازار هدف، مخاطب محصول و… توسط تیم طراح محصول انجام می‌شود. یکی از ملزومات طراحی یک محصول مناسب، توجه به مخاطب یا همان مشتری نهایی است، اگر محصول به خوبی طراحی نشود و نیاز مخاطب را پوشش ندهد خریداری برای محصول به وجود نخواهد آمد.

5/5 - (1 امتیاز)