در حوزه سئو برای هر صفحه باید تحلیل شود که چه نوع محتوایی قرار داده شود. زیرا هر صفحه یک کی ورد خاص را هدف قرار می دهد و رقابت در هر کدام از کی ورد ها متفاوت است.

برای هر نوع از صفحات سایت می بایست طوری محتوا تولید شود تا افراد مناسب به سایت وارد شوند. گروهی که صفحه محصول را می خواهند کی ورد هایی مشخص در گوگل سرچ می کنند.