کاهش اسپم اسکور وب سایت به معنای انجام دادن مراحلی است که باعث می‌شوند درجه اعتماد گوگل به سایت افزایش پیدا کند و بی اعتمادی ایجاد شده رفع شود. اسپم اسکور یک سایت در اثر کسب بک لینک های بی کیفیت افزایش خواهد یافت. گوگل برای هر سایت یک امتیاز به عنوان اسپم در نظر می گیرد و هنگامی که از یک وب سایت با اسپم اسکور بالا بک لینک دریافت می شود، در واقع امتیاز اسپم سایت دریافت کننده لینک افزایش خواهد یافت.

آژانس دیجیتال مارکتینگ میانبر برای کاهش اسپم اسکور اقدام به تدوین استراتژی برای شناسایی و بی اثر کردن بک لینک های بی کیفیت خواهد کرد و همچنین بک لینک های جدید و با کیفیت را برای سایت ایجاد می کند.

کاهش اسپم اسکور وب سایت را از خدمات سئو در مشهد وب سایت میانبر بخواهید.

کاهش اسپم اسکور
5/5 - (3 امتیاز)