ادمین تلگرام به شخصی گفته می‌شود که یک کانال تلگرامی را مدیریت می‌کند. وظیفه ادمین ها به طور خلاصه، تولید محتوای مفید و به روز رسانی کانال است. کار هایی که مدیر تلگرام انجام می‌دهد، در نهایت به این هدف منجر می‌شوند که افراد از محتوای کانال خوششان بیاید و با فروارد کردن لینک آن، باعث رشد مخاطبین کانال شود. این گونه درآمد ها و مشتری های کانال تلگرامی افزایش خواهند یافت.