قیمت طراحی لوگو از 5.000.000 تومان الی 12.700.000 تومان توسط شرکت تبلیغات میانبر تعیین شده است. قیمت بر اساس تعداد و چگونگی خدماتی تعیین می‌شود که برای لوگو دریافت می‌کنید. این خدمات شامل تعداد ویرایش هایی است که در صورت نیاز بعد از ساخت لوگو انجام می‌شوند یا تعداد اتود هایی است که پیش از دیزاین آرم اصلی ایجاد می‌شوند. سبک طراحی نشان واره نیز عامل مهم دیگری در تعیین هزینه است.

عوامل موثر در قیمت طراحی لوگو

طراحی لوگو از جمله خدماتی است که مورد توجه اکثر افراد قرار گرفته است. هزینه طراحی لوگو به مواردی نظیر تجربه کاری طراح و سابقه شرکت گرافیکی نیز بستگی دارد. تعرفه طراحی لوگو با قیمت طراحی گرافیک دارای مشترکاتی هستند که باعث افزایش هزینه طراحی لوگو می‌شود.

5/5 - (2 امتیاز)