قیمت طراحی بروشور از 2میلیون تومان شروع می‌‌شود و تا 3 میلیون تومان ادامه می‌یابد. این هزینه برای طراحی یک دفترک چند برگی پرداخته می‌شود. هزینه پرداخت شده می‌تواند براساس تجربه طراح بروشور، نوع طراحی، مدت زمان صرف شده و تخصص طراحی متغیر باشد. طراحی بروشور در استودیو مارکتینگ میانبر با بهترین قیمت و کیفیت انجام می‌شود.

5/5 - (3 امتیاز)