قیمت طراحی کاتالوگ معمولا وابسته خدماتی که شما از شرکت ارائه دهنده خدمات می‌خواهید متفاوت است؛ اما خدمتی طراحی کاتالوگ برای سفارش تک برگی از 1/950/000 تومان است. تعرفه قیمت و خواسته شما باید سنجیده شوند تا در نهایت به یک قیمت واحد دست پیدا کنیم. به همین دلیل لازم است تا صریحا خواسته خود را عنوان کنید تا طراحان ما بتوانند قیمت شفاف و واضحی بابت خدمات ما به شما ارائه کنند.

5/5 - (2 امتیاز)