قیمت طراحی پاکت نامه از 1 میلیون تومان تا 2 میلیون تومان است. این قیمت برای طراحی ظاهر پاکت‌های نامه به طراح پرداخته می‌شود و به معیارهای مختلفی نظیر نوع طراحی، زمان تحویل طرح، تجربه طراح پاکت نامه و تخصص او وابسته است. در شرکت میانبر طراحی پاکت نامه با قیمتی منصفانه و ارزان اما با کیفیتی بالا صورت می‌گیرد.

4.7/5 - (3 امتیاز)