قیمت طراحی تمبر در فاصله قیمتی بین 2.100.000 تومان الی 7.600.000 تومان است. هزینه طراحی تمبر به طور دقیق بستگی به مشخصات سفارش تمبر دارد. برای مثال اگر تعداد بالایی درخواست دهید، قیمت هر عدد تمبر کاهش خواهد یافت. همچنین مشخصات کیفی المان های دیزاین شونده در بهای ساخت تمبر منظور می‌شوند. برای دیزاین تمبر تمام نکات لازم را به کار می‌بریم تا بهترین تمبر ممکن ساخته شود. اگر علاوه بر تمبر احتیاج به پاکت نامه دارید، قیمت طراحی پاکت نامه در میانبر به میزان مناسبی تعیین شده است.

عوامل موثر در هزینه طراحی تمبر

المان‌ها و پارامترهای متفاوتی وجود دارد که در تعرفه طراحی گرافیکی تمبر تاثیرگذار است:

نوع طراحیمدت زمان طراحیتعداد اتود – ویرایشقیمت طراحی
تمبر جاری4 روز3 – 27.600.000
تمبر هوایی6 روز4 – 26.500.000
تمبر یادگاری7 روز3 – 37.700.000
تمبر دولتی5 روز4 – 29.300.000
تمبر امانت3 روز3 – 28.000.000
تمبر سفارشی8 روز3 – 210.000.000
تمبر روزنامه4 روز4 – 26.000.000
5/5 - (3 امتیاز)