با طراحی بسته بندی مربا در میان قفسه‌های یک فروشگاه و در کنار دیگر برندهای مربای موجود در بازار خوش بدرخشید. صنعت بسته بندی یکی از مهم‌ترین صنعت‌هایی است که می‌توان میزان فروش یک برند را با افزایش چشمگیری مواجه کند. در ساخت بسته بندی مواد غذایی توجه به استانداردهای بسته بندی نیز بسیار مهم است چراکه این محصولات به سادگی در معرض فاسد شدن قرار دارند به همین خاطر باید در بسته بندی آن توجه زیادی داشت.

قیمت طراحی بسته بندی مربا

میانبر در برابر شرکت های رقیب خود بهای مناسب تری برای دیزاین کردن پکیجینگ مربا دریافت می‌کند. هزینه دیزاین کردن بسته بندی مربا به میزان 7.100.000 تا 9.700.000 تومان است.

5/5 - (1 امتیاز)