قیمت طراحی بسته بندی؛ وابسته به نوع بسته بندی می‌تواند متفاوت باشد. هزینه طراحی بسته بندی محصول از 2.000.000 تومان تا 10.000.000 تومان می‌تواند متفاوت باشد. عوامل مختلفی در تعرفه طراحی بسته بندی تاثیرگذار است که از جمله این عوامل می‌توان به شرکت طراحی بسته بندی، شیوه طراحی، اندازه طراحی و… .

خدمات طراحی گرافیک

شرکت دیجیتال مارکتینگ میانبر

5/5 - (2 امتیاز)