طراحی لباس فرم اداری به معنای طراحی پوشاکی است که کارمندان در ادارات، شرکت‌های دولتی یا خصوصی و… به عنوان یونیفرم اداری باید به تن داشته باشند. دیزاین اونیفرم اداری به نوعی هویت یک سازمان یا اداره است. طراحی لباس فرم اداری بسته به نوع سازمان و سبک اداری آن متفاوت است. در طراحی گرافیکی لباس فرم اداری، باید قوانین و ضوابط فرمالیته اداری سازمان را رعایت کنید. بررسی نیازها و الزامات مرتبط با لباس کارمندان اداری، شامل رنگ، سبک، و طرح لباس، را در نظر بگیرید. شرکت میانبر ارائه کننده تمامی خدمات در زمینه طراحی لباس، طراحی لباس فرم و… است.

5/5 - (1 امتیاز)