قرارداد طراحی بسته بندی همان فایلی است که در آن تمام بندهای حقوقی و قانونی برای بسته بندی کردن یک محصول بین طراح بسته بندی و کارفرما رد و بدل می‌شود. توجه داشته باشید که برای داشتن یک بسته بندی مناسب حتما قبل از شروع مراحل طراحی بسته بندی قرارداد به صورت رسمی امضا شده باشد.

دفتر میانبر

سفارش خدمات گرافیک

5/5 - (1 امتیاز)