طراحی بسته بندی نان به معنای طراحی پاکت بسته بندی نان یا ساخت نایلون مخصوص بسته بندی نان است. اصلی‌ترین هدف طراحی بسته بندی انواع مواد غذایی مانند نان یا هر نوع مواد خوراکی دیگری، محافظت از محصول و جلوگیری از تماس مستقیم محصول با نور، اکسیژن و رطوبت است. انواع نان از جمله نان فانتزی، نان تست، نان تافتون، نان سنگک، نان لواش و نان باگت را می‌توان در بسته‌بندی‌های زیبا و اصولی به فروش رساند.